Cursos virtuals en català

Aquests són els cursos que s'imparteixen en català, tot i que l'alumne pot escollir l'idioma en què millor s'expressi a l'hora de presentar els textos i els projectes.

  • Aquest curs pretén introduir l’alumne en l’exploració del procés d’escriptura d’una novel·la, des de la seva concepció i planificació fins als inicis del seu desenvolupament, tot revisant algunes novel·les importants de la literatura universal i catalana.

  • En aquest curs es treballen molts dels aspectes del text més directament relacionats amb la llengua: ortografia, puntuació i altres qüestions tècniques; el domini del lèxic; el control de l’estructura textual, etc., amb la finalitat de perfilar l’estil literari de l’alumne, tant des del punt de vista lingüístic com pel que fa a l’expressió creativa.