Tècniques creatives del llenguatge literari
(Llenguatge literari - Oct. 2015)

 This course requires an enrolment key

En aquest curs es treballen molts dels aspectes del text més directament relacionats amb la llengua: ortografia, puntuació i altres qüestions tècniques; el domini del lèxic; el control de l’estructura textual, etc., amb la finalitat de perfilar l’estil literari de l’alumne, tant des del punt de vista lingüístic com pel que fa a l’expressió creativa.

This course requires an enrolment key