Solucions creatives: Divulgació massiva en el best-seller / David Viñas Piquer

David_Viñas_Piquer“Una de les característiques més notòries del best-seller és la incorporació d’informació especialitzada sobre temes que el comú de la gent, el lector del carrer, no sol conèixer en profunditat i d’aquesta manera l’obra contribueix a la divulgació massiva d’aquesta informació i pot generar la sensació de que, durant la lectura, els lectors no només s’entretenen, sinó que a més aprenen. […] Encara que un té la sensació de que gràcies a aquesta divulgació ha après qüestions d’una certa complexitat, és només això, una sensació.
El lector de best-sellers sent de vegades que li estan subministrant certa vigilància intensiva amb l’objectiu d’ajudar-ho a sortejar qualsevol possible obstacle que interfereixi en la seva lectura. Són moments en els quals la divulgació de coneixements tan característica del best-seller va acompanyada d’immediat aclariment del que, per correspondre’s amb cert nivell erudit, podria suposar en alguns casos un obstacle per a la lectura. De vegades el text és especialment descarat i llavors apunta més clarament la intenció de l’autor.”

Si t’interessa l’escriptura fa un cop d’ull a nostre curs Quadern d’Escriptura.

Deja un comentario

*