conte
il·lustrat 2

professors: Dani Torrent / Anna Llenas

Descripció

Un cop completat un primer relat il·lustrat en el curs anterior, continuarem treballant en els projectes del llibre àlbum, resolent aspectes tant tècnics com narratius. Ens divertirem amb alguna classe pràctica de tècniques i aprendrem mitjançant la praxi i el nostre propi procés personal.

Dirigit a

 • Estudiants que hagin aprovat el curs de Conte il·lustrat 1.
 • Aquells que tinguin un projecte avançat d'àlbum il·lustrat.
 • (*) Aquells que no hagin cursat Conte il·lustrat 1 hauran de presentar una mostra del seu treball i realitzar una entrevista personal.

Objectius

 • Continuar amb el procés de creació de l'àlbum il·lustrat.
 • Aprendre conceptes clau la il·lustració de llibres.
 • Aprofundir en els aspectes tècnics i literaris.
 • Treballar aspectes teòrics combinats amb exercicis pràctics a classe.
 • Desenvolupar i comentar el projecte de cada alumne.

Temari (15 hores)

 1. Creació d'un àlbum il·lustrat
 2. El procés d'elaboració d'un projecte
 3. Narrativa de la imatge
  Seqüencia, narrativitat i estructura de la imatge, que acompanya, el text o narra per si sola.
 4. El personatge i el seu caràcter
  Psicologia del personatge. Plànols i característiques que influeixen en la seva percepció final. Exploració del propi estil.
 5. Definició dels espais i límits als contes
  Ambientació, escenes, atmosferes, attrezzo... Acompanyaments que creen mons i sensacions.
 6. Psicologia del color
  Psicologia del color. Propietats i temperatura del color. Com l'utilitzen els autors.
 7. La creativitat com a font
  Experimentarem amb Tècniques creatives diferents...
 8. Màrqueting i portfolio personal
  Com presentar-te i fer un book oportfolio personal.
 9. Principis bàsics d'edició
  Què busquen les editorials, com presento els meus treballs, temes d'actualitat.

Metodologia

 • Es tracta d'un curs de tipus taller. La metodologia d'aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Es combinen els continguts teòrics amb la lectura de textos, el visionat d'animacions de vídeo, la realització d'exercicis d'escriptura i d'il·lustració i la discussió d'aquests elements a classe.
 • L'alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers receptors del projecte, de manera que l'autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l'alumne assimila millor els continguts tractats en el curs.
 • La professora ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literari o d'il·lustració ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar-lo en el desenvolupament de les seves capacitats creatives.

Revisió de projectes

La professora revisarà els projectes i donarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.

Publicació i exposició de projectes

La professora seleccionarà un conte o un fragment per alumne per publicar-ho en una antologia digital al web del Laboratori d'Escriptura. També existirà la possibilitat de realitzar una exposició col·lectiva.

Projecte final

Cada alumne desenvoluparà, en part o en la seva totalitat, un àlbum il·lustrat, aplicant les tècniques apreses durant el taller.

Certificació

El Laboratori d'Escriptura lliurarà un certificat d'aprovació del curs, obtinguts després d'haver aprovat un mínim d'assistència a classe i en el desenvolupament del curs. Es valorarà el projecte final. La professora lliurarà una avaluació dels progressos del seu aprenentatge i recomanacions a seguir.

Professors

Dani Torrent, És il·lustrador, pintor i autor infantil. Treballa com a freelance a l'ambit de premsa i editorial, però la major part del seu treball s'ha centrat a la creació d'Àlbums il·lustrats, il·lustrant textos aliens com a propis. Els seus llibres s'han publicat a Espanya, Mèxic, França, Bèlgica, Itàlia i els Estats Units i les seves il·lustracions han estat seleccionades en festivals d'Itàlia, França, Corea i Hongria, entre d'altres. Ha guanyat el segon premi del festival internacional de dibuix de Zabrze (Polònia) i el premi a joves creadors de la fundació Fita (Girona). Els seus llibres més recents són El niño tras la ventana (Editorial Comanegra), El misterioso caso de la madre abogada (Edicions Cal.lígraf) y Álbum para días de lluvia (Ediciones Bonito).

Anna Llenas, es il·lustradora, dissenyadora gràfica i directora d'art. Treballa amb projectes d'il·lustració i disseny gràfic com freelance per a empreses com La Vanguardia, Cruilla, Grup SM, La Caixa, el MACBA, entre d'altres. Ha creat la seva marca pròpia i línia de productes: AnnaLlenas®. El 2012 va ser seleccionada per realitzar la gràfica del festival "Món Llibre" a Barcelona. Ha publicat diversos llibres infantils escolars i d'àlbum il·lustrats. Alguns dels seus llibres són El sol fa tard (El Cep i la Nansa, 2011), Què et passa miola? (Cruïlla, 2011)Si yo fuera un gato (OQO editora, 2012), El monstre de colors (Editorial Flamboyant, 2012).

www.annallenas.com

Els alumnes diuen

«El curso me ha motivado a la elaboración de un proyecto personal que de otra manera no habría salido! Gracias.»
Paola Rigiroli, Italia
«Ha estat molt satisfactori. M'ha motivat molt i m'ha animat a fer moltes coses»
Mònica Casamor, Barcelona

Data d'inici

FEBRER 2018
- 27 de febrer al 8 de maig

Durada

10 sessions (15 hores)

Horari

Dimarts: 19h a 20h30

Idioma

El curs s'imparteix en català o castellà. Podrà impartir-se en qualsevol dels dos idiomes en el cas que tots els alumnes tinguin coneixements d'aquest idioma.

Preu

215 € Condicions, descomptes i facilitats de pagament

Més informació:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curs

Segueix-nos a:

pinterest

linkedin

flickr

googlebooks