edició
de literatura infantil

professora: Arianna Squilloni

Descripció

Ilustración de Luciano Lozano

Aquest curs introdueix l'alumne al món de la literatura infantil i juvenil. Aprendrem a identificar els trets específics que defineixen aquest tipus de literatura i coneixerem els diferents mecanismes que intervenen tant en el procés de creació (escriptura i il·lustració) com en la gestió de projectes editorials.

Dirigit a

Aquells qui tinguin interès en la literatura infantil i juvenil:

 • Estudiants
 • Docents
 • Mares i pares
 • Escriptors
 • Il·lustradors
 • Editors
 • Professionals d'altres àmbits

Objectius

 • Conèixer el patrimoni de la literatura infantil i juvenil i la seva evolució des d'una literatura preceptiva i moralitzant a una literatura formativa i d'entreteniment.
 • Familiaritzar-se amb els diferents gèneres editorials i formats (físics i virtuals) que hi ha actualment al mercat.
 • Conèixer les característiques d'un text literari infantil o juvenil i determinar els criteris a tenir en compte en la selecció de llibres per a aquest públic.
 • Aprendre i practicar els diferents recursos estilístics que proporciona la poesia per millorar la qualitat literària d'un text dirigit a nens o joves.
 • Analitzar la lectura d'àlbums il·lustrats des d'un punt de vista artístic i literari.
 • Conèixer les diferents tasques i responsabilitats d'un editor de llibres infantils i juvenils.
 • Presentar un projecte editorial que assumeixi els interessos i necessitats del grup d'edat al qual va dirigit.
 • Organitzar i programar una col·lecció de llibres infantils o juvenils d'aquí a un marc editorial determinat.

Temari (20 hores)

 1. Introducció i concepte de literatura infantil i juvenil
  • La literatura infantil i juvenil com a gènere: pautes i característiques.
  • La relació entre la literatura infantil i juvenil i l'escola.
  • La invenció de la infantesa.
 2. Els orígens de la literatura infantil. Obres i autors imprescindibles del segle XX.
  • Robinson Crusoe.
  • Les faules.
  • Heinrich Hoffman.
  • Gianni Rodari.
  • Roald Dahl.
  • ALtres autors i obres.
 3. El conte tradicional i popular
  • Estructura i origen dels contes de fades.
  • Les funcions de Propp.
  • Moments de passatge i transformació.
  • Literatura juvenil actual: Harry Potter, El libro de las cosas perdidas i Los juegos del hambre.
 4. Origen i forma de les històries
  • El binomi fantàstic.
  • Món alternatius: què passaria si...?
  • Records.
  • Jocs de paraules i jocs associatius.
  • Inventari.
  • Història circular i encadenada.
  • Final obert, tancat i sorpresa.
 5. L'àlbum
  • Definició de llibre àlbum.
  • La relació entre el text i la imatge.
  • Peculiaritats del llibre àlbum.
 6. L'àlbum i el disseny en la literatura infantil i juvenil dels segles XX i XXI
  • Bruno Munari i els prellibres.
  • Katsumi Komagata.
  • Éditions des Grandes Personnes.
  • Llibres per nadons.
  • Llibres pop-up.
  • Llibres joc.
 7. La tècnica: com es fa un llibre
  • El treball editorial.
  • El plec i els tipus d'enquadernació.
  • El color i el blanc i negre.
 8. El panorama editorial actual
  • Grups editorials.
  • Editorials independents.
  • Dinàmiques del mercat editorial.
  • Negociació de drets.
 9. L'art i el tractament del llenguatge als llibres per a nens i joves
  • El joc.
  • E'ús poètic del llenguatge.
  • Els nivells de lectura.
  • Internacionalització dels llibres i limitacions lingüístiques.
  • Lectures. Datrebil. Siete cuentos y un espejo (Miquel Obiols). Los batautos hacen batautadas (Consuelo Armijos). La pobre viejecita (Rafael Pombo).
 10. Literatura infantil i juvenil i món contemporani. Les noves tecnologies
  • El llibre electrònic.
  • Literatura enriquida i transmedia.
  • Fundacions i institucions que promouen la lectura i les lletres.

Metodologia

 • Es tracta d'un curs de tipus taller. La metodologia d'aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Es combinen els continguts teòrics amb la lectura de textos, la realització d'exercicis i la discussió d'aquests a classe.
 • L'alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers receptors dels seus projectes i idees sobre la literatura infantil i juvenil. A través de la discussió i el debat, l'alumne assimila millor els continguts tractats en el curs.
 • La professora ofereix als participants recomanacions sobre els exercicis, així com seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literari o línia editorial ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne.

Revisió d'exercicis

La professora revisarà els exercicis i donarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.

Certificació

El Laboratori d'Escriptura lliurarà un certificat d'aprofitament del curs, que s'obtindrà en haver assistit a un mínim de sessions i d'haver dut a terme el projecte final. A més, els docents faran entrega d'una avaluació dels progressos de l'alumne i recomanacions a seguir.

Professora

Editora plurilingüe establerta a Barcelona, des de 2008 dirigeix la editorial A buen paso especialitzada en publicacions infantils. Participa en el Círculo Hexágono, grup d'estudi del llibre àlbum i de la literatura infantil, i ha col·laborat amb revistes revistes especialitzades en Espanya i en Itàlia escrivint articles, entrevistes i ressenyes. Ha publicat els llibres El misterio del diente (2008), il·lustrat per Riki Blanco, En casa de mis abuelos (Editorial Ekaré, 2011) il·lustrat per Alba Marina Rivera i el llibre de poemes Invierno de Abril (SD Edicions, 2013).

Editorial A buen paso

Premsa

Reportatge a l'Editorial Buen Paso d'Arianna Squilloni
Soñar con libros que hagan soñar (El País, Cultura)

Dates d'inici

FEBRER 2016
- 11 de febrer al 14 d'abril (dijous)

Horari

Dijous, de 19h a 21h

Idioma

El curs s'imparteix en castellà. Els exercicis poden lliurar-se a la professora en català o castellà.

Preu

285 €
Condicions, descomptes i facilitats de pagament

Més informació:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curs

Segueix-nos a:

pinterest

linkedin

flickr

googlebooks