quadern
d'escriptura

professors: Rolando Sánchez Mejías / Leonardo Valencia / Martin Grindberg / Lucía Sánchez

Descripció

Un programa pràctic que et proporciona les eines per conèixer l'art narratiu del conte i de la novel·la, millorar el teu estil literari i tenir l'oportunitat de realitzar tutories personals exclusives amb un escriptor

Les tutories personals es poden realitzar al nostre local a Barcelona o bé online a través d'un sistema de videoconferència. El curs de correcció d'estil es realitza de forma online a la nostra aula virtual.

Dirigit a

 • Persones que sense experiència prèvia en la creació literària, vulguin adquirir de forma integrada el maneig dels aspectes teòrics i pràctics de l'escriptura en el gènere del conte i/o la novel·la.
 • Professionals o estudiants de literatura, periodisme i altres disciplines que vulguin superar bloquejos creatius o trobar la motivació i estímul per desenvolupar les seves capacitats literàries.
 • Interessats que no necessàriament desitgin ser escriptors però que vulguin gaudir amb el plaer de la lectura i vulguin conèixer més a fons els mecanismes de la ficció. La presentació de textos no és obligatòria.

Objectius

 • Conèixer les característiques del conte i la novel·la, tant en els seus formats convencionals com en altres de més experimentals.
 • Desenvolupar una disciplina i continuïtat de treball|feina indispensables per a l'escriptura de ficció.
 • Adquirir una capacitat crítica lectora específica per als requeriments formals i temàtics del conte i la novel·la.

Itinerari (32 hores)

El arte del cuento (5 classes presencials)

 1. ¿Por qué escribo? Literatura y vida. Definición de “cuento”.
  Lectura y comentario de grandes cuentistas del siglo XX y XXI.
 2. Sensación y percepción: el nacimiento de una voz narrativa.
  La revelación de la anécdota fundamental de un cuento. El tiempo del cuento y el tiempo de la novela. Coincidencias y distancias.
 3. Autor e imaginación: el surgimiento de la figura del narrador
 4. Aspectos temporales del cuento
  - El orden natural y el orden literario del tiempo.
  - ¿Qué es el recuerdo en términos narrativos?
  - Alteraciones temporales, anacronías y saltos al futuro.
  - Velocidades de duración de la narrativa: escena, pausa, sumario y elipsis.
 5. Problemas generales del cuento
  - Los inicios y los finales.
  - El manejo del espacio.
  - Los formatos en la presentación de textos literarios

El arte de la novela (5 classes presencials)

 1. La novela como género, definición y ejemplos.
  - Diferencias y similitudes con el cuento.
  - Tipos de novela según la tradición. Del Realismo al Modernismo y Posmodernismo.
  - Subgéneros de la novela.
 2. Técnica y formas de la novela (1)
  - El tiempo y su uso formal. Flash-back y otros movimientos temporales.
  - El espacio en la novela y su importancia
 3. Técnica y formas de la novela (2)
  - Escenificación y narración como elementos fundamentales a dominar.
  - Velocidad y lentitud.
  - El papel del diálogo.
  - Monólogo interior y similares.
  - Dividir o no dividir la historia. Inicio, medio y final.
 4. Importancia de la voz narrativa y el estilo.
  - ¿Quién narra? El estilo de la prosa como elemento clave.
  - Estilización y ejemplos.
 5. Planear una novela.
  - De la idea al semi-plan.
  - La trama y su desarrollo. Claridad del elemento dramático.
  - Bosquejar personajes, ambientes y espacios.
  - Bosquejar capítulos o zonas narrativas.

Corrección y estilo literario (5 classes online)

 1. El proceso de escritura: reflexionar, redactar, revisar y corregir un texto.
 2. Puntuación: el ritmo del texto al servicio de las intenciones del autor.
 3. Problemas de gramática: reglas para una expresión correcta y sin dificultades.
 4. Cuidado del estilo literario: los seis pilares de la expresión creativa.
 5. El tesoro del léxico: Forma, significado e historia de las palabras.

Metodologia

El programa combina:

 • Classes presencials, que proporcionarà a l'alumne conceptes clau i una orientació en la lectura d'obres literàries i el desenvolupament d'exercicis d'escriptura.
 • Classes virtuals a través de la nostra aula virtual. L'alumne accedeix mitjançant un usuari i contrasenya per poder realitzar el curs de Correcció i Estil Literari.
 • Sessions presencials de tutories personals exclusives amb un escriptor.

Professors

Rolando Sánchez Mejías

Leonardo Valencia

Lucía Moscoso

Informació general

Data d'inici

FEBRER 2018
del 15 de febrer al 10 de maig

Horari


El arte del cuento (5 sessions)
Febrer 19, 22 / Març 1, 8, 15.

El arte de la novela (5 sessions)
Març 22 / Abril 5, 12, 19, 26.

Tutories personals (2 tutories d'1 hora)
Entre abril i maig

Corrección de estilo (5 classes)
Curs virtual que s'inicia en simultani al curs presencial “El arte del cuento”, el 12 de febrer.

Durada

4 mesos (32 hores)

Preu

380 €

Forma de pagament:
- Matrícula: 200 €
- Novembre: 90 €
- Desembre: 90 €

Condicions, descomptes i facilitats de pagament

Més informació:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curs

Segueix-nos a:

pinterest

linkedin

flickr

googlebooks