narrativa 1 (introducció)

profesora: Eva Lleonart

Descripció

Aquest curs virtual introdueix l’alumne en l’aprenentatge de l’escriptura. S’hi revisen i analitzen diferents textos i estils literaris, i es treballa sobre els propis escrits afrontant els problemes que sorgeixen en el moment de l’escriptura.

Dirigit a

 • Qui no tingui experiència prèvia en l’escriptura i vulgui introduir-se en el procés de creació literària.
 • Qui escrigui sovint i/o hagi assistit a algun taller literari, però necessiti treballar eines bàsiques d’escriptura.

Objectius

 • Reflexionar sobre la creació literària a través de la pràctica de l’escriptura i la lectura de diferents textos.
 • Comprendre com s’escriu un text narratiu.
 • Escriure diversos textos per tal de treballar diferents recursos: el punt de vista, els diàlegs, l’espai, el temps, l’estil...
 • Afrontar els problemes que sorgeixen al moment de l’escriptura
 • Escriure de cinc a set contes o textos de curta extensió.

Temari

 1. Introducció a l’escriptura
  • Introducció al text literari.
  • Primers passos per a la creació literària.
  • Lectura. Si menges llimones sense fer ganyotes (Sergi Pàmies).
 2. El narrador
  • Qui ens explica la història?
  • Lectura. La duquessa i el joier (Virgina Wolf).
 3. Sensació i percepció
  • La meva mirada: sensació i percepció.
  • El text que demana tots els nostres sentits.
  • Lectura. El festín de Babette (Isak Dinesen, pseudònim de Karen Blixen).
 4. Temps i espai en la narració
  • Aspecte temporal i espacial de la narració: quan passa, i on passa?
  • Lectura. La vida de Mamà Parker (Katherine Mansfield).
 5. Principis i finals
  • Anàlisi dels inicis i dels finals d’una història
  • Lectura. Recollida i anàlisi dels principis i finals preferits dels alumnes.
 6. Conflicte i canvi
  • Conflicte i canvi: l’essència de la historia.
  • Lectura. “Xewealeat”. En: El conte de la llacuna. Mites i llegendes dels indis huave (Albert Mestres).
 7. Personatges i diàlegs
  • Creació de personatges.
  • Com, quan i per què els fem parlar.
  • Lectura. Un suïcidi curiós (Patricia Highsmith).
 8. Els sentits
  • Els sentits com a vehicle de les emocions.
  • Lectura. Sense colors (Italo Calvino).
 9. Gèneres narratius
  • Gèneres literaris de la narrativa.
  • Lectura. El país de las últimas cosas (Paul Auster).
 10. Correcció i edició final del text
  • Correcció del relat del curs
  • Pràctica. Correcció i edició del nostre text.

Metodologia

 • El curs s’organitza en 10 sesions teòriques i pràctiques a través de la nostra Aula Virtual.
 • La metodologia d’aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Hi haurà exercicis pràctics de lectura i escriptura, així com en la interacció amb els altres alumnes i amb la professora. El treball pot ser de tipus individual o grupal.
 • Els exercicis pràctics i materials didàctics són accessibles als alumnes en qualsevol moment del dia a través de l’Aula Virtual. Farem servir principalment de recursos online, tot i que es pot recomanar també la lectura o consulta d’algun llibre en particular.
 • La professora condueix les activitats i controla el seguiment i evolució de cada alumne a través de l’Aula Virtual.
 • L’escriptura de l’alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l’autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l’alumne assimila millor els continguts tractats al curs.
 • La professora ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com el seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literària ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar al seu desenvolupament de l'escriptura.

Activitats didàctiques

 • Preguntes obertes que potencien la reflexió sobre diversos temes.
 • Recursos multimèdia i interactius.
 • Lectures i exemples per a cada sessió.
 • Debat sobre les lectures a través del Fòrum.
 • Realització i lliurament d’exercicis d’escriptura.
 • Revisió i comentari dels exercicis a través del Fòrum.
 • Resolució de dubtes i debats a la Videoconferència/Xat, en sessions programades per la professora a partir de les 20h (hora espanyola GMT+1).
 • Avaluació final i valoració del curs.

Revisió d’exercicis

La professora revisarà els textos i en lliurarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.

Publicació de textos

La professora seleccionarà un text per alumne per publicar-ho en una antologia digital al web del Laboratorio de Escritura.

Certificació

El Laboratori d’Escritura lliurarà un certificat de superació del curs, sempre que s’hagi participat a la majoria de les activitats didàctiques i s’hagin lliurat els exercicis. La professora farà arribar a l’alumne una avaluació dels progressos del seu aprenentatge, on es destacaran els punts forts i millorables i es donaran orientacions per al següent nivell.

Professora

Eva Lleonart

 

Quieres ver una demo?

Fechas de inicio

MAYO 2018
22 de mayo al 5 de agosto

OCTUBRE 2018
15 de octubre al 30 de diciembre

Duración

3 meses

Idioma

El curso se imparte en catalán. Los alumnos que lo quieran hacer en castellano podrán matricularse a Narrativa 1 (castellano).

Precio

180 € Condiciones, descuentos y facilidades de pago

Más información:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curso

estamos en:

linkedin

pinterest

flickr

googlebooks