narrativa 2

professor: Rolando Sánchez Mejías

Descripció

Aquest curs està orientat a l'aprofundiment en l'escriptura narrativa de textos breus. En ell s'estudiaran les estratègies de redacció i composició d'un llibre de contes, així com l'evolució de la narrativa a través dels corrents realista i fantàstic.

Dirigit a

 • Alumnes que hagin aprovat el curs de Narrativa 1.
 • Aquells que tinguin experiència prèvia en l'escriptura de contes (*).

  * Aquells que no n'hagin cursat Narrativa 1 hauran de presentar un relat propi i enviar-lo per correu electrònic a cursos@laboratoriodeescritura.com i realitzar una entrevista personal (en cas que sigui necessari).

Objectius

 • Aprofundir a la redacció de relats i textos breus.
 • Conèixer i diferenciar els corrents literaris actuals i contemporanis.
 • Seguir i orientar els textos escrits pels alumnes seguint les estratègies desenvolupades en el curs.
 • Aprendre les estratègies i conceptes suficients per elaborar un llibre de contes.
 • Conèixer l'actualitat del món del conte.

Temari (15 hores)

 1. El relat fantàstic
  • La trobada amb l'estrany i el meravellós.
  • La ciència-ficció.
  • Lectures. La verdad sobre el caso Valdemar (Edgar Allan Poe). El Aleph (Jorge Luis Borges). Viaje séptimo (Stanislaw Lem). Guiguemar (María de Francia).
 2. El relat realista
  • Realisme social.
  • Realisme psicològic.
  • Neorealisme.
  • Nouveau roman.
  • Realisme brut.
  • Lectures. El equívoco (A. Moravia). En lo alto para siempre (D. Foster Wallace). Un día perfecto para el pez plátano (J.D. Salinger). Morfina (Mijail Bulgákov).
 3. Un recorregut pel conte en la literatura hispanoamericana i espanyola
  • Autors.
  • Influències.
  • Tendències.
  • Lectures. Pequeños propietarios (Roberto Arlt). Las babas del diablo (Julio Cortázar). Los pájaros de Baden-Baden (Ignacio Aldecoa). Los viajes de Anatalia (Eloy Tizón).
 4. El llibre de contes: estratègies i conceptes
  • El tema com a factor d'unitat.
  • El ritme i els tòpics.
  • Mides i estils dins d'un mateix llibre de contes.
  • Dialèctica interna
  • Seguiment i orientació dels textos escrits pels alumnes d'acord a les estratègies desenvolupades en el curs.
 5. Actualitat al món del conte
  • La indústria editorial i el conte en l'actualitat.
  • La situació de la narrativa breu: principals referents i estils.
  • Editorials, col·leccions i llibreries.
  • El paper de la crítica.
  • Concursos.
  • Blocs i altres enllaços d'interès.
  • Orientacions pràctiques.

Metodologia

 • Es tracta d'un curs de tipus taller. La metodologia d'aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Es combinen els continguts teòrics amb la lectura de textos, la realització d'exercicis d'escriptura i la discussió d'aquests a classe.
 • L'escriptura de l'alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l'autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l'alumne assimila millor els continguts tractats en el curs.
 • El professor ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literari ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar-lo en el desenvolupament de la seva escriptura.

Revisió i publicació de textos

 • El professor revisarà els textos i donarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.
 • En terminar el curs, el professor seleccionarà un text per alumne per publicar-ho en una antologia digital al web del Laboratori d'Escriptura. En el cas que l'alumne no hagi treballat o corregit prou el seu text, aquest no serà inclòs.

Certificació

El Laboratori d'Escriptura lliurarà un certificat d'aprofitament del curs, obtinguts després d'haver aprovat un mínim d'assistència a classe i en el desenvolupament del curs. Es valorarà el projecte final. El professor lliurarà una avaluació dels progressos del seu aprenentatge on es destacaran els punts forts i millorables i es donaran orientacions per al següent nivell.

Professors

Rolando Sánchez Mejías

Els alumnes diuen

«Al comenzar el curso pensaba que aprendería las técnicas literarias para escribir, pero he visto que he aprendido más que eso. Ha sido una muy buena experiencia que me ha dado las herramientas y el estímulo para leer y para entender lo que leo y además a mnejorar mi escritura.»
Jezabel Wursten, Argentina
«Aquest curs, de fet els 3 que he fet al Laboratori d'Escriptura, m'han servit per rebre petites empentes en el món de l'escriptura, amb el qual he mantingut durant molt de temps "una relació d'amor-odi". He après noves eines i tècniques, quines són algunes de les meves mancances i també altres aspectes positius.»
Anna Arroyo, Barcelona

Dates d'inici

MAIG 2018
15 de maig al 17 de juliol

Durada

15 hores

Horari

- Dilluns: 19h - 20h30

Idioma

Català / Castellá.

El curs podrà impartir-se en català en el cas que tots els alumnes tinguin coneixements d'aquest idioma. En cas contrari, el curs s'impartirà en castellà.

Els textos poden lliurar-se al professor en català o castellà.

Preu

215 €
Condicions, descomptes i facilitats de pagament

Més informació:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curs

Segueix-nos a:

pinterest

linkedin

flickr

googlebooks